Over ons


Little Star Village vzw is een non-profit organisatie die zich richt op kinderen van 3 tot 6 jaar. Onze activiteiten hebben tot doel om kleuters de sleutels te geven tot een gezond en gelukkig leven. Kleuters hebben een doordachte aanpak nodig in de cruciale jaren van 3 tot 6 jaar. De kleinste verschillen in het begin van je bestaan kunnen grote consequenties hebben voor de rest van je leven. Als een schip die vanaf het begin 1 graad uit koers vaart. 

Kleuters groeien op hun eigen tempo. Je kan daarin niks dwingen, noch forceren. Kleuters zijn geen kleine volwassenen. Wat je wel kan doen, zijn de juiste voorwaarden scheppen, die de kleuter toelaten om te groeien. 

Een eerste conditie is een gevoel van veiligheid en geborgenheid, zodat het kind zich niet gespannen of angstig voelt. In de organisatie van onze kleuterkampen kiezen we heel bewust voor een zeer kleinschalige aanpak. We hebben het voorrecht om kinderen te laten genieten van een allereerste keer op kamp.
 
Een tweede conditie is de aard van de activiteit aanpassen aan de doelgroep. Kleuters bezitten de magische kracht van ‘verbeelding’. Zij zijn als geen ander in staat om in een virtuele wereld te stappen. Een kracht die we aanspreken door de uitwerking van onze beweegverhalen. Elke activiteit start vanuit een verhaal die de aanzet is om een kleuter via een imaginaire wereld in beweging te krijgen. De opbouw van deze fantasiewereld is gebaseerd op onze kleutermascotte Ballie die als rode draad door onze activiteiten loopt. Zoals Mary Poppins het zo goed zei: “Met een klein schepje suiker, smaakt een bitter pil zoet”. 

Kinderen zijn onze toekomst en de beste manier om ze voor te bereiden op een gezond, lang leven is ze op jonge leeftijd te laten wennen aan beweging en lichaamsbeweging. Little Star Village vzw erkent de sleutelrol die de kleuterjaren spelen bij het vormgeven van de houding en het gedrag van kinderen. We willen kinderen laten zien dat lichaamsbeweging plezier en geluk kan brengen. Ons sportprogramma is ontworpen om de motorische vaardigheden en coördinatie van kinderen te verbeteren. Het versterkt de spieren en botten, zorgt voor een gezond gewicht en garandeert een goede groei en ontwikkeling. Daarnaast helpt het de kinderen ook om nieuwe vriendschappen op te bouwen, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen zullen plezier hebben en tegelijk nieuwe vrienden maken, ze leren samen werken in team, ze verkennen nieuwe sporten en ontdekken nieuwe passies, ze ontwikkelen hun motorische vaardigheden en bouwen zelfvertrouwen op. 

Naast de fysieke/motorische component, heeft Little Star Village vzw ook aandacht voor de emotionele en mentale pijlers. Waar we in ons sportprogramma vooral aandacht besteden aan de voordelen die gelinkt zijn aan beweging, gaan we tijdens onze kleuterkampen meer aan de slag rond thema’s die de mentale en emotionele vaardigheden bevorderen.
 

Onze leidraad hiervoor komt uit de pen van Leo Bormans (Geluk voor kinderen):

‘Geluk valt niet uit de lucht. Het is dan ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en de juiste keuzes maken. Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van je ouders en andere mensen om je heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen allemaal leren een beetje opener, optimistischer en gelukkiger te zijn’.

Gelukkig zijn kan je leren. Dat is hoopgevend. Daarom nemen wij de aanbevelingen uit de positieve psychologie mee in onze activiteiten en in onze vorming.
Op deze manier wil Little Star Village vzw een stevige ‘fun’dament bouwen, waarop kleuters hun verdere levenspad kunnen bouwen.

Little Ball Village oprichters

Little Star Village VZW

Opstalstraat 32

8792 Desselgem

Sluiten