Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Little Star Village

COMMUNICATIE
Alle officiële communicatie gebeurt via de algemeen coördinator (info@littleballvillage.be) of 0472/24.10.18.
Elke activiteit heeft een extra lokale coördinator. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen om de kwaliteit continu te garanderen.

INSCHRIJVEN
Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks of kampweek tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via info@littleballvillage.be anders werd afgesproken.
Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen. De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum. Wie als eerste op de wachtlijst staat, krijgt de eerste kans om in te schrijven voor aanvang van de activiteit (FIFO). Ouders worden per telefoon/per mail verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen. Last-minute plaatsen voor Little Ball Camps (minder dan 7 dagen voor aanvang van het kamp) zullen naar alle kleuters op de wachtlijst verzonden worden. De eerst die dit kamp via de antwoordknop in de mail aanvaard krijgt deze vrijgekomen plaats.

Na de reservering d.m.v. het online formulier krijgt u een mailtje met de betalingsmodaliteiten. Hierop staat de inschrijvingsbijdrage (berekening + kortingen), de betaling kan u online via uw persoonlijk profiel in orde brengen. U heeft 10 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven.

Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.
Little Star Village behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer geweigerd wordt tijdens een activiteit, zullen de resterende activiteit dagen pro rata terugbetaald worden

KORTINGEN 
De korting voor Little Ball Village is persoonsgebonden en enkel geldig indien er binnen de vastgelegde termijn voor het ganse schooljaar is ingeschreven.

ANNULERING

Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug via een waardebon in het spaarpotje. 

Tot 21 dagen voor de start van de activiteit worden er bij een annulatie €5 kosten aangerekend. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend Little Ball Camp/Village t.w.v. het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie.

Little Ball Camp
Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen voor aanvang van een Little Ball Camp, zonder geldig doktersattest, zal er een vaste kost van 30 euro worden aangerekend, eventueel verhoogd met de kost voor een warme maaltijd indien u deze had aangevraagd. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend Little Ball Camp/Village t.w.v. het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een Little Ball Camp wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit t.w.v. 25 euro/ziektedag. De eventuele kost van de warme maaltijd kan niet verrekend worden in de waardebon. Om de waardebon te ontvangen mag u het doktersbriefje doormailen naar info@littleballvillage.be. Enkel doktersbriefjes die we tijdens de kampweek ontvangen, zijn geldig. Daarna is het niet meer mogelijk om de waardebon aan te vragen. Eens de fiscale attesten zijn uitgereikt zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Voor een annulatie tijdens de kampweek zonder geldig doktersattest is een terugbetaling of een tegoed niet mogelijk. 

Little Ball Village
Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen voor aanvang van de lessenreeks, zonder geldig doktersattest, zal er een vaste kost van 30 euro aangerekend worden.

Voor een annulatie na aanvang van de lessenreeks zal er een vaste kost van 30 euro aangerekend worden, verhoogd met de kost voor de voorbije lessen (7 euro/les). Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende zaterdagen voor de Little Ball Village lessenreeks wegens ziekte/blessure, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon t.w.v. 7 euro/gemiste les.


AANSPRAKELIJKHEID

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Little Star Village vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit in te vullen in het persoonlijk profiel. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen vóór aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen. 


FISCALITEIT

Voor al uw kleuters die zijn ingeschreven ontvangt u na afloop van de activiteit automatisch een fiscaal attest. Dit wordt bezorgd aan het mailadres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving.


MUTUALITEIT

Via uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming verkrijgen. Na elke activiteit ontvangt u automatisch een volledig ingevuld deelname attest dat u kan indienen bij de mutualiteit. 

KWALITEIT
Mocht u toch opmerkingen/klachten hebben tijdens of na afloop van de activiteit, kan u deze ons steeds melden via info@littleballvillage.be
Op regelmatige tijdstippen zal Little Star Village de ouders via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken.
We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit. Zo bewaken we ons principe ‘kleine groepen, grote fun’.


PRIVACY
De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Little Star Village vzw. Little Star Village vzw gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind. We vragen de rijksregisternummers op van de ouder en deelnemer van een activiteit om u nadien de fiscale attesten te kunnen bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ouders die sneller de gegevens willen laten verwijderen  kunnen dat door een simpel mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden.

Little Star Village vzw neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via e-mail te communiceren naar info@littleballvillage.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

AKKOORD

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Sluiten