Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Little Star Village

COMMUNICATIE
Alle officiële communicatie gebeurt via de algemeen coördinator (info@littleballvillage.be) of 0472/24.10.18.
Elke activiteit heeft een extra lokale coördinator. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen om de kwaliteit continu te garanderen.

INSCHRIJVEN
Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks of kampweek tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via info@littleballvillage.be anders werd afgesproken.
Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen.
De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum. Wie eerst op de wachtlijst stond, krijgt de eerste kans om in te schrijven (FIFO). Ouders worden per telefoon/per mail verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen.
Na de reservering d.m.v. het online formulier krijgt u een mailtje met de betalingsmodaliteiten. Hierop staan de inschrijvingsbijdrage (berekening + kortingen) en de op de overschrijving te vermelden mededeling .
U heeft 10 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven.
Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.
Little Star Village behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer geweigerd wordt tijdens een kamp, zullen de resterende activiteit dagen pro rata terugbetaald worden

KORTINGEN 
De korting voor Little Ball Camp is enkel geldig gedurende een welbepaalde voorrangsperiode indien de kleuter ingeschreven is in de Little Ball Village lessenreeks in het lopende schooljaar.
De korting voor Little Ball Village is persoonsgebonden en enkel geldig indien er in 1 reservatie voor het ganse schooljaar is ingeschreven.
Kortingen zijn steeds individueel.

ANNULERING
In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een Little Ball Camp wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgend Little Ball Camp t.w.v. 19 euro/ziektedag. De eventuele kost van de warme maaltijd kan niet verrekend worden in de waardebon.
Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Little Ball Camp zal er 30 euro kost + de eventuele kost van de warme maaltijd aangerekend worden. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend Little Ball Camp/Village t.w.v. het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.
Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende zaterdagen voor de Little Ball Village lessenreeks wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon op de eerstvolgende volledige lessenreeks t.w.v. 7 euro/ziektedag, verminderd met het inschrijvingsgeld van de reeds afgelopen lessen.
Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Little Ball Village lessenreeks zal er 30 euro kost aangerekend worden. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor de volgende Little Ball Village lessenreeks of kamp voor het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Voor al uw kleuters die zijn ingeschreven voor de kleuterkampen ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Dit wordt bezorgd aan het mailadres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving.

 
AANSPRAKELIJKHEID

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Little Star Village vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit in te vullen in het persoonlijk profiel. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen vóór aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen. 


FISCALITEIT

Voor al uw kleuters die zijn ingeschreven voor de kleuterkampen ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Dit wordt bezorgd aan het mailadres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving.


KWALITEIT
Mocht u toch opmerkingen/klachten hebben tijdens of na afloop van de activiteit, kan u deze ons steeds melden via info@littleballvillage.be
Op regelmatige tijdstippen zal Little Star Village de ouders via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken.
We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit. Zo bewaken we ons principe ‘ kleine groepen, grote fun’


PRIVACY
De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Little Star Village vzw. Little Star Village vzw kan ook uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor u. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)
Little Star Village vzw neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

MUTUALITEIT

Via uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming verkrijgen. U kan het document hiervoor opsturen naar Little Star Village vzw of afgeven tijdens de activiteit zelf. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds vooraf in te vullen.

AKKOORD

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Sluiten