API

Wat is een API?

API staat voor Aanspreekpunt Integriteit.

Het kan gebeuren dat je iets meemaakt wat je niet fijn vindt, waarbij iemand over jouw grenzen heen gaat. Dat noemen we, met een moeilijk woord, grensoverschrijdend gedrag.

In onze organisatie vinden wij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar.

Daarom vinden we het belangrijk dat je over zo'n zaken met iemand kan praten. Ook als je ziet of hoort dat er iets bij iemand anders gebeurt, vinden we dat je ergens terecht moet kunnen om daarover te praten. Ook de Vlaamse minister van Jeugd vond dat belangrijk. Hij besliste daarom dat elke jeugdwerkorganisatie hier aandacht voor moet hebben. Binnen elke organisatie moest er meer nagedacht worden over wat er gedaan wordt, als iemand grensoverschrijdend gedrag meemaakt.

Wat doet een API?

Een API zal eerst en vooral luisteren naar jouw verhaal. Daarna zal de API bekijken waar en hoe er geholpen kan worden om het probleem aan te pakken.

De API heeft discretieplicht, dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal hij jou altijd over informeren.

Wie kan er bij de API terecht?

Iedereen! Jij als vrijwilliger of deelnemer aan onze kampen/vormingen/events, maar ook de begeleider of ouders van de kinderen, de begeleiders van workshops en/of andere partners, …

Natuurlijk kan jij ook nog steeds terecht bij een andere collega die jij goed kent of graag hebt. De API is vooral een extra hulp, waarbij ook onze collega's terecht kunnen voor advies.

Hoe verloopt de procedure?

Maak melding via onderstaand formulier. Dit kan zowel anoniem als persoonlijk, en je kan zelf aangeven of je al dan niet gecontacteerd wilt worden. Elke melding wordt bekeken en discreet en vertrouwelijk behandeld. Als je aangaf gecontacteerd te willen worden, ontvang je binnen de 5 werkdagen een reactie. Wij bieden in eerste instantie een luisterend oor. Jij beslist zelf wat je vertelt en op welke manier je jouw verhaal wilt doen. Soms volstaat het om even te ventileren, soms is een uitgebreider gesprek wenselijk. Samen met jou bekijken we de volgende stappen. We overlopen de mogelijkheden voor verdere opvolging en ondersteuning. Ook als je enkel een melding wilt maken en (nog) geen verdere opvolging wilt, kan je bij het Intern Meldpunt terecht. Wij nemen nooit actie zonder jouw toestemming. Indien noodzakelijk en gewenst, kunnen we je gericht doorverwijzen naar de juiste diensten. Tot slot bewaart het Intern Meldpunt elke melding anoniem in een afgeschermd registratiesysteem. Zo kunnen we eventuele patronen in kaart te brengen. Het Intern Meldpunt heeft geen mandaat om te sanctioneren, maar kan wel beleidsaanbevelingen geven over de preventie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Wil je een formele procedure, dan kan je vragen om maatregelen of een sanctie op te leggen.

Melding maken?

Via dit formulier kan je melding maken.


Contactgegevens API Sarah Baert
Bereikbaar via:
sarah@littleballvillage.be
0470 32 32 55

Contactgegevens API Roger Fuchs
Bereikbaar via:roger@littleballvillage.be
0479 79 23 21

Sluiten